Cerere pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice

Acest formular se completează separat pentru FIECARE loc de consum. Dacă aveți 10 locuri de consum, veți completa și trimite datele separat pentru FIECARE loc de consum. În acest fel se exclude "posibilitatea" ca furnizorul să "nu vadă" toate locurile de consum, dar aveți răspunderea completării corecte a datelor

CERERE ÎNCHEIERE CONTRACT

pentru furnizarea energiei electrice

DUPĂ ce ați ales oferta de furnizare a energiei electrice cea mai convenabilă, pregătiți fișierele care conțin documentele necesare și trimiteți aceste documente către furnizorul pe care l-ați ales, folosind acest formular.

Completarea formularului va genera transmiterea informațiilor dvs. către furnizorul ales. Acesta are timp 5(cinci) zile pentru a vă transmite contractul de furnizare semnat, pentru ca dvs. să îl puteți contrasemna și trimite către noul furnizor.

Către,

Prin prezenta,

cu domiciliul în,

Nu știți codul poștal? Accesați: www.posta-romana.ro

datele din documentul de identificare

completați această parte numai dacă reprezentați o persoană juridică

în calitate de

al persoanei juridice

cu sediul social în,

Nu știți codul poștal? Accesați: www.posta-romana.ro

Introduceți numai cifrele corespunzatoare codului CAEN principal al persoanei juridice.

solicit încheierea contractului de furnizare a energiei electrice pentru locul de consum având ca identificatori

Informația se găsește pe factura dvs. de obicei pe pagina în care apare seria contorului. Este un șir de caractere și/sau cifre care începe cu:
EMO9999999 (total 10)
RO001E999999999 (total 15)
RO002E999999999 (total 15)
RO005E999999999 (total 15)
59401099999999999999999999 (total 26)
594020999999999999 (total 18)
594030999999999999 (total 18)
594040999999999999 (total 18)

Dacă locul de consum este la prima alimentare atunci POD se găsește pe avizul tehnic sau certificatul de racordare/

Dacă nu există montat un contor pentru locația aceasta, menționați NECESITĂ MONTARE CONTOR

aflat la adresa:

Nu știți codul poștal? Accesați: www.posta-romana.ro

Cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul Penal, cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere următoarele:

Consumuri lunare estimate la data acestei solicitări

Pentru fiecare lună dintr-un an calendaristic estimez că voi avea următorul consum exprimat în kWh

Contractul de actualul furnizor

Dacă nu știți când vă expiră contractul verificați la actualul furnizor. Dacă aveți contractul încheiat pe perioadă nedeterminată, menționați: NEDETERMINATĂ

Solicit transmiterea contractului de furnizare semnat de către furnizor în termen de cinci zile de la data prezentei (19.04.2024) cu intrarea în vigoare a acestuia începând cu data de:

NOTĂ:
Termenul pentru primirea documentelor spre semnare: 19.04.2024
Termenul pentru intrarea în vigoare a noului contract:
- 10.05.2024 sau
- 26.04.2024 dacă se schimbă titularul

Conform legislației în vigoare trimit această cerere însoțită de:

Modalitatea de transmitere a documentelor contractuale:

NOTĂ:

Pentru că majoritatea persoanelor care completează formulare online în care sunt încărcate documente folosesc fotografii făcute cu telefonul, vă recomandăm să instalați și folosiți aplicație Acrobat Scanner: DESCARCĂ. Documentele scanate se vor transforma în fișierele PDF de care este nevoie.

În cazul în care folosiți calculatorul (desktop, notebook, laptop, tablete, etc.) puteți să:
- transformați orice fel de imagine a documentelor în format PDF utilizând https://www.ilovepdf.com/jpg_to_pdf
- în cazul documentelor cu mai multe pagini, transformați mai multe imagini într-un singur fișier PDF accesând https://www.ilovepdf.com/jpg_to_pdf
- separați anumite pagini dintr-un document PDF într-un document separat accesând https://www.ilovepdf.com/split_pdf
- reduceți dimensiunea fișierelor PDF astfel încât acestea să rămână clare dar să ocupe mai puțin spațiu accesând https://www.ilovepdf.com/compress_pdf

Conținut creat la data de: 06.12.2021
Ultima actualizare: 14.04.2024 12:41:20