Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin completarea datelor cu caracter personal în oricare dintre formularele puse la dispoziția dvs. declarați că ați citit, ați înțeles, ați acceptat și sunteți de acord cu următoarele:

 1. Cunoscând prevederile art. 326 și 327 din Codul penal privind falsul în declarații și falsul privind identitatea, declarați pe proprie răspundere că sunteți de acord să răspundeți potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menționate
 2. Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date, in vederea solutionarii petitiei! In acest sens, inteleg si sunt de acord că anumite solicitări pot fi adresate și unui agent economic, care este competent să răspundă unor întrebări specifice necesare soluționării petiției. În scop statistic, mesajul dumneavoastră va fi stocat în arhivele Reclamatii.Info timp de maximum 5 ani, după care va fi distrus. Aveți drept de acces și rectificare a datelor dumneavoastră transmițând o solicitare explicită în acest sens pe adresa ANRE și dreptul de a sesiza Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
 3. La solicitarea scrisă a IML Consulting SRL veți pune la dispoziție copiile scanate ale documentelor care confirma corectitudinea datelor.
 4. Sunteți de acord ca în absența unui răspuns din partea dvs. în cazul solicitării de la punctul 3, Reclamatii.Info să refuze procesarea reclamației dvs.
 5. Ați luat la cunoștință că în cazul suspiciunii folosirii injuste a datelor unei persoane, Reclamații.Info va transmite către organele de cercetare penală informare cu privire la acest aspect.
 6. Sunteți de acord ca datele introduse să fie salvate în forma în care au fost introduse de dvs.
 7. Pe lângă datele introduse de dvs. se vor salva informații care ajută la identificarea originii echipamentului folosit de dvs. la completarea formularelor: IP, data și ora, locația, tip browser, alți identificatori ai echipamentului, etc.
 8. Sunteți de acord ca Reclamatii.Info să transfere datele exact în forma în care le-ați introdus către societățile comerciale și autoritățile implicate în procesul de soluționare a reclamației depuse
 9. Datele care se vor salva sunt: codul numeric personal, numele, prenumele, adresa de domiciliu, telefon, fax, email, IP, data și ora completării, locația, tip browser, adresa locului de consum, seria contorului, constanta grupului de măsurare, indecși, etc.
 10. Dacă încărcați fișiere acestea se vor salva în forma încărcată
 11. Ați luat notă de faptul că puteți solicita în orice moment anonimizarea datelor dvs.
 12. Ați luat notă de faptul că puteți solicita în orice moment modificarea datelor existente
 13. Ați luat notă de faptul că puteți solicita în orice moment informații cu privire la orice date cu caracter personal există în sistemul Reclamatii.Info
 14. Ați luat notă de faptul că vă puteți adresa în orice moment autorităților în vederea soluționării oricărui incident de orice natură cu privire la datele cu caracter personal aflate în proprietatea dvs.
Conținut creat la data de: 26.11.2021
Ultima actualizare: 12.06.2024 14:16:29