Ofertarea de preţuri şi tarife

La solicitarea unui consumator, furnizorul de energie are obligația ca în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii cererii să transmită către consumator o ofertă de prețuri care să conțină:

a) prețul energiei electrice, care conține componenta de achiziție a energiei electrice (inclusiv tariful de transport - componenta de introducere a energiei electrice în rețea) și componenta de furnizare;

b) tarifele reglementate pentru serviciile de rețea, în vigoare la data ofertei, respectiv tariful pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, tariful pentru serviciul de transport - componenta de extragere a energiei electrice din rețea și tariful pentru serviciul de sistem;

c) prețul de furnizare a energiei electrice, care include prețul energiei electrice, prevăzut la lit. a), și tarifele reglementate pentru serviciile de rețea, prevăzute la lit. b);

d) după caz, valoarea componentei fixe, stabilită în lei/lună sau lei/zi, și tarifele altor servicii oferite;

e) valoarea eventualelor impozite, comisioane, taxe și contribuții în vigoare la data încheierii contractului;

f) termenii de plată și data-limită de încheiere a contractului de furnizare.

Vă sugerăm ca în cazul în care oferta dvs. va include o componentă fixă, să solicitați să vi se explice exact care este serviciul de care beneficiați ca urmare a plății componentei fixe, și descrierea exactă a serviciului.

Altfel "componenta fixă" nu reprezintă decât o plată pentru nimic la care se adaugă și TVA

În cazul în care termenul de 15 zile lucrătoare  nu este respectat furnizorul are obligația de a vă acorda compensațiile prevăzute de legislația în vigoare, în sumă de 100 lei, la care se adaugă 50 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a doua zi de întârziere.

Vă punem la dispoziție formularele online pentru transmiterea unei cereri de ofertă pentru furnizarea energiei electrice la

CONSUMATOR CASNIC

CONSUMATOR NONCASNIC