Analiza comparativă a ofertelor de preț pentru consumatorii casnici

Serviciul include:

  1. Solicitarea ofertelor de preț personalizate de la toți furnizorii
  2. Urmărirea primirii ofertelor și avertizarea consumatorul cu privire la neîndeplinirea obligației de ofertare de către oricare dintre furnizori
  3. Primirea ofertelor de preț solicitate
  4. Compararea ofertele primite din punct de vedere al prețului
  5. Transmiterea către consumatorul casnici a listei prețurilor primite și a tabelului comparativ al costurilor facturii pentru consumul mediu lunar.
  6. Primirea din partea consumatorului a confirmării pentru analiza documentelor contractuale în cazul unui număr de 5 (cinci) oferte alese de consumator
  7. Compararea condițiilor contractuale comunicare de ofertanții selectați de consumator
  8. Întocmirea și transmiterea către consumator a raportului care conține lista diferențelor dintre contractele analizate

25,00 EUR / analiză

Valabil pentru:
Conținut creat la data de: 16.12.2021
Ultima actualizare: 08.08.2022 13:32:35