Gestionarea autocitirilor preluate de la consumatori

Obiectivele urmărite

Preluarea autocitirilor de la consumatori, transmiterea datelor preluate de la consumatori către operatorii de rețea, verificarea datelor de măsurare în vederea determinării existenței valorilor comunicate de consumatori

Descrierea serviciilor incluse:

În scopul efectuării în deplină siguranță a operațiunilor necesare vom executa pentru societatea dvs. următoarele aplicații și/sau servicii:

 1. Gestionarea informațiilor transmise de consumatori prin emailul dedicat activității de preluare a autocitirilor, în sensul identificării locului de consum și preluării valorilor transmise indiferent de forma în care acestea sosesc (text, imagini, etc.)
 2. În cazul în care nu ați definit un email distinct pentru această activitate și nici nu doriți să o faceți, putem asigura un email de forma [numefurnizor]@autocitiri.ro
 3. Gestionarea facilă de către personalul care este alocat serviciului call-center pe care îl dețineți a preluării rapide a valorilor trimise de consumatori și transmiterea prin email către consumator a datelor preluate.
 4. Pregătirea transferului zilnic către operatorii de rețea a indecșilor autocitiți în vederea utilizării acestora pentru diferite scopuri (facturare, regularizare, contestații, etc.) prin intermediul aplicațiilor web pe care aceștia le dețin, conform prevederilor legale în vigoare.
 5. Evidența bonurilor de mișcare corespunzătoare înlocuirii contoarelor din locațiile consumatorilor.
 6. Gestionarea separată de către societatea dvs., prin personalul desemnat pentru gestionarea relației cu operatorii de rețea, a informațiilor preluate de la consumatorii care transmit autocitirea și prin alte mijloace decât cele electronice.
 7. Stocarea și transmiterea informațiilor preluate de la consumatori către societatea dvs. în vederea utilizării acestora conform necesităților proprii.
 8. Sistem de verificare a existenței indecșilor autocitiți în fișierele care includ datele de măsurare, pentru ca etapa de validare a datelor de măsurare în raport cu autocitirile consumatorilor să poată fi realizată eficient.
 9. Sistem de transmitere a indecșilor calculați la nivelul consumurilor estimate asumate de consumatori prin semnarea anexei cantităților estimate, pentru evitarea supra/sub estimărilor din partea operatorilor de distribuție.
 10. Sistem de evidență a datelor tehnice ale locurilor de consum conform anexei 2 din actele adiționale la contractele de distribuție în vederea informării consumatorilor cu privire la oricare dintre aspectele care țin de tipul de contor (spre exemplu: instrucțiunile de citire a contorului), de înlocuirea contorului, de validarea datelor primite de la operatorii de rețea.
 11. Sistem de preluare și transmitere către operatorul de rețea a contestațiilor consumatorilor cu privire la datele de măsurare transmise de operatorii de distribuție cu ocazia începerii contractului de distribuție pentru orice loc de consum, a încetării contractului de distribuție pentru orice loc de consum sau cu ocazia recalculării valorilor în cazul defectării sau înlocuirii contorului înainte de expirarea buletinului de verificare metrologică a acestuia.
 12. Sistem de afișare rapidă a explicațiilor necesare angajaților societății dvs., care au dreptul de a formula răspunsurile către oricare dintre autoritățile îndreptățite, cu privire la aspectele legate de autocitiri, indecși autocitiți, indecși la data începerii și la data încetării contractului de distribuție, indecși contestați în cazurile de defectare sau înlocuire a contorului.
 13. Interfață securizată prin care consumatorii vor putea transmite indecșii autocitiți către societatea dvs.

Având în vedere condițiile de lucru existente în relația cu operatorii de distribuție dacă alegeți să ne comunicați numele de utilizator și parola de acces pe portalurile acestora vom putea realiza noi încărcarea fișierelor. Altfel nu vom putea decât să vă transmitem fișierele necesare operațiunii de încărcare pe care o veți face prin personalul propriu.

Pe durata derulării dezvoltării aplicațiilor sau pe durata utilizării acestora ca și serviciu externalizat către indiferent ce partener ales de dvs., accesul la serverul menționat se va realiza conform standardului de securitate prezentat de societatea dvs. la data începerii contractului.

Nu este necesar ca societatea dvs. să pună/să aloce sau să îngrădească niciun fel de resurse umane în vederea implementării acestui proiect. Toate operațiile care urmează să fie executate vor respecta întocmai cerințele legale în vigoare și vor asigura limitările corespunzătoare în ceea ce privește posibilitățile de intervenție asupra datelor primite, înscrise, preluate sau predate de către oricare persoană (terț sau angajat).

Versiunea PERPETUUM PROFESSIONAL

Versiunea vă asigură dreptul de utilizare a secțiunii AUTOCITIRI din platforma ClickSiGata aparținând societății noastre.

Accesul la secțiune este permis angajaților și clienților dvs.

Accesul este permis și persoanelor desemnate de societatea noastră

Prețul abonamentului: 500 lei/lună

Include:

 • maxim 550 operațiuni detaliate mai jos
 • după depăsirea acestui volum fiecare operațiune va avea prețul de 1 leu/operațiune/autocitire/loc de consum
 • actualizarea permanentă a aplicației astfel încât cerințele legislative să fie respectate la timp

Operațiuni care se vor putea executa:

 1. preluarea unei autocitiri/loc de consum prin:
  • intermediul formularului online al aplicației
  • din conținutul emailului trimis de consumator
  • din apelul telefonic al consumatorului
  • din orice alt mijloc de comunicare ales de către consumator (SMS, WhatsApp, etc.)

NOTĂ: dacă un consumator transmite exact aceeași autocitire/loc de consum prin intermediul mai multor canale, autocitirea/loc de consum se va contoriza o singură dată/zi

 1. transmiterea unei autocitiri/loc de consum către operatorul de distribuție
  • încărcarea fișierelor și validarea acestora se face de către personalul nostru pe bază de username și parolă la portalurile OD.
 2. verificarea existenței indecșilor autocitiți în datele de măsurare primite
 3. notificarea operatorului de distribuție și a consumatorului cu privire la absența autocitirii din datele de măsurare transmise

NOTĂ: operațiunile rămase neexecutate ca urmare a numărului mic de autocitiri/loc de consum sosite de la consumatorii dvs. nu se reportează.

2,00 RON / operațiune

Valabil pentru:
 • furnizor de energie electrică
 • furnizor de gaze naturale
 • furnizor pentru orice alte utilități
Conținut creat la data de: 17.12.2021
Ultima actualizare: 08.08.2022 13:34:21