Gestionarea procesului de contractare

Obiectivele urmărite:

Întocmirea contractului de furnizare a energiei electrice pe baza documentelor primite de la consumatori, după verificarea datelor incluse în documente

Descrierea serviciilor incluse:

În scopul efectuării în deplină siguranță a operațiunilor necesare vom executa pentru furnizor următoarele aplicații și/sau servicii:

 1. Preluarea documentelor pe baza cărora se va întocmi contractul de furnizare cu consumatorul:
  • Oferta de preț acceptată de consumator
  • Actul de identificare a consumatorului
   • Copia CUI pentru societăți
   • Copia CI/BI/etc. pentru consumatorii casnici
  • Declarația pe proprie răspundere cu privire la dreptul de utilizare a locului de consum
  • Documentul din care rezultă datele de identificare ale locului de consum
  • Valorile estimate ale consumurilor lunare pe durata primului an contractual
 2. Verificarea calității documentelor preluate de la consumatori
 3. Transmiterea documentelor preluate de la consumatori și verificate către dvs.
 4. După validarea ofertei de către furnizor se va emite contractul de furnizare a energiei electrice având conținutul stabilit de furnizor și se va transmite consumatorului împreună cu notificarea de schimbare a furnizorului, dacă este cazul.
 5. Preluarea de la consumator a documentelor contractuale semnate și verificarea acestora în raport cu conținutul inițial.
 6. Transmiterea documentelor contractuale verificate către furnizor

Serviciile de mai sus sunt prestate prin intermediul interfețelor online puse la dispoziția consumatorilor folosindu-se diverse pagini web aflate în gestionarea noastră.

Accesul la elementele sensibile din punct de vedere al prelucrării datelor cu caracter personal sau din punct de vedere al operațiunilor specifice furnizorului de energie este asigurat printr-un sistem de administrare securizat cu username și parolă.

Toate aplicațiile folosite se găsesc numai pe serverele care ne aparțin, sunt proprietatea noastră intelectuală și sunt actualizate în timp real în funcție de modificările legislative care apar.

Secțiunea de administrare pe care o veți avea la dispoziție vă permite să generați contractele de furnizare cu ajutorul angajaților dvs. folosind un sistem facil de completare rapidă și evidență a contractelor existente.

Necesar din partea furnizorului:

În vederea dezvoltării și/sau utilizării sistemului de contractare recomandăm efectuarea câtorva operațiuni interne din partea dvs.:

 1. Adoptarea politicii „un loc de consum=un contract de furnizare”
 2. Adaptarea contractului de furnizare la combinația:
  • Contract (1-2 pagini) cu referire la lit.c);
  • Anexa consumurilor și puterilor estimate (1 pagină);
  • Condiții generale de afaceri cu consumatorii (oricâte pagini);
 3. Utilizarea unei căsuțe de email dedicată serviciului de contractare a energiei electrice. Recomandăm chiar utilizarea a două căsuțe de email:

Din experiența de până acum, considerăm că recomandările de mai sus au rolul de a eficientiza procesul de contractare a energiei electrice și de a stabili o trasabilitate mult mai eficientă a oricăror incidente pot să apară în întreg lanțul de procese ulterior contractării.

 

În vederea derulării eficiente a activității comune de contractare vom avea nevoie din partea dvs. de următoarele:

 1. Oferta/ofertele de preț pentru care acceptați încheierea imediată a contractului de furnizare.
 2. Modelul/modelele de contract pe care le vom utiliza pentru crearea documentelor contractuale
 3. Retransmiterea eventualelor documente „primare” primite de furnizor direct de la consumatori către o adresă de email creată special pentru această colaborare.
 4. Confirmarea prețului de furnizare a energiei electrice pentru fiecare dintre consumatorii și locurile de consum pentru care se va propune încheierea contractului. Operațiunea se face în secțiunea de administrare la care au acces angajații dvs. și permite modificarea prețului de contract care se va înscrie în documentele trimise către consumatori.

Nu este necesar ca furnizor să pună/să aloce sau să îngrădească niciun fel de resurse umane în vederea implementării acestui proiect. Toate operațiile care urmează să fie executate vor respecta întocmai cerințele legale în vigoare și vor asigura limitările corespunzătoare în ceea ce privește posibilitățile de intervenție asupra datelor primite, înscrise, preluate sau predate de către oricare persoană (terț sau angajat).

Versiunea PERPETUUM PROFESSIONAL

Versiunea asigură furnizorului dreptul de utilizare a secțiunii CONTRACTARE din platforma ClickSiGata aparținând societății noastre.

Accesul la secțiune este permis angajaților furnizorului. Accesul este permis și persoanelor desemnate de societatea noastră

Include:

- maxim 550 de operațiuni care se vor executa. După depășirea acestui număr operațiunea așa cum este acesta definită mai jos, va costa 1 (un) leu.

- actualizarea permanentă a aplicației astfel încât cerințele legislative să fie respectate la timp

Operațiuni care se vor putea executa:

 1. gestionarea documentului ofertei de preț acceptată de consumator
 2. gestionarea actului de identificare
 3. gestionarea declarației pe proprie răspundere cu privire la dreptul de utilizarea spațiului
 4. gestionarea documentului care conține datele de identificare a locului de consum (factura/ATR/CR)
 5. transmiterea contractului de furnizare către consumator și a notificării de schimbare a furnizorului.
 6. gestionarea documentelor contractuale semnate de consumator

NOTĂ:

 • Prin gestionare se va înțelege ansamblul următoarelor operațiuni aplicabile documentului menționat: preluare direct de la consumator, verificare calitate și claritate, transformare în format PDF, stocare pe serverele noastre, transmitere copie document transformat către dvs., colectare informații necesare din conținutul documentelor;
 • Modalitățile de preluare a documentelor direct de la consumator sunt:
  • Formularele online existente pe paginile web administrate de noi
  • Preluarea documentele trimise de consumator la adresa de email existentă pe serverele noastre
   În mod excepțional, este posibilă și preluarea documentelor consumatorului ajunse în posesia furnizorului prin alte mijloace (poștă, emailuri la alte adrese, etc.). Pentru această variantă de lucru se va folosi interfața de administrare pe care  furnizorul o are la dispoziție
 • Operațiunile rămase neexecutate ca urmare a numărului mic de contracte sosite de la consumatorii dvs. nu se reportează.
 • Prețul nu include TVA

Alte operațiuni care se vor putea executa la cerere:

 1. Predarea informațiilor colectate într-o formă care să permită transferul imediat în baza de date folosită pentru facturare, realizată conform specificațiilor stabilite de dvs. (CSV, XML, XLSX, etc.)
 2. Automatizarea procesului de actualizare a datelor din baza de date pe care o folosiți pentru facturare, cu noile date colectate în timpul procesului de contractare
 3. Predarea informațiilor colectate în formatul stabilit de fiecare dintre operatorii de distribuție în vederea încărcării/transmiterii notificărilor de schimbare a furnizorului.
 4. Încărcarea/transmiterea de către personalul nostru a notificărilor către operatorii de rețea folosind portalurile acestora pe baza username și parolă pe care le are furnizorul
 5. Colectarea informațiilor referitoare la consumurile lunare, curbele de sarcină, etc. anterior încheierii contractului de furnizare

Aceste operațiuni fac parte din categoria „dezvoltare aplicații” și, în funcție de specificul sistemelor informatice pe care le deține furnizorul și de cerințele explicite pe care furnizorul le va expune, costul va fi stabilit pentru fiecare operațiune.
 

1.000,00 RON / 550 operații/lună

Valabil pentru:
 • furnizor energie
 • furnizor gaze
Conținut creat la data de: 17.12.2021
Ultima actualizare: 08.08.2022 13:33:08