Gestionarea reclamațiilor primite de la consumatori

Obiectivele urmărite:

Înregistrarea, atribuirea spre soluționare, soluționarea și răspunsul către consumator a fiecărei reclamații primite de către furnizor, în vederea încadrării în termenele legale existente

Descrierea serviciilor incluse:

În scopul efectuării în deplină siguranță a operațiunilor necesare vom executa pentru furnizor următoarele servicii:

  1. Asigurarea accesului la secțiunea RECLAMAȚII CONSUMATORI din platforma ClickSiGata aparținând societății noastre.
  2. Gestionarea reclamațiilor transmise de consumatori prin emailul dedicat activității specifice: [denumirefuurnizor]@reclamatii.info în sensul identificării persoanei și locului de consum și al preluării și înregistrării plângerii indiferent de forma în care acestea sosesc (text, imagini, etc.)
  3. Interfață securizată prin care consumatorii vor putea transmite reclamațiile corespunzătoare locurilor de consum existente sau derulării contractului în vigoare.
  4. Interfața securizată accesibilă personalului care deservește call-center în vederea înregistrării și soluționării reclamațiilor primite telefonic.
  5. Interfața securizată accesibilă personalului responsabil cu gestionarea reclamațiilor prin intermediul căreia se va urmări gradul de execuție a operațiilor necesare soluționării reclamațiilor
  6. Cele minim 30 de instrucțiuni de lucru aplicate detaliat cu privire la modalitățile de executare a verificărilor situației semnalate în reclamație și a modalităților de întocmire a documentelor justificative, conform organigramei și fișelor de post existente în cadrul departamentului de furnizare.

Pe durata derulării dezvoltării aplicațiilor sau pe durata utilizării acestora ca și serviciu externalizat către indiferent ce partener ales de furnizor, accesul la aplicație se va realiza conform standardului de securitate prezentat la data începerii contractului.

Nu este necesar ca furnizorul să pună/să aloce sau să îngrădească niciun fel de resurse umane în vederea implementării acestui proiect. Toate operațiile care urmează să fie executate vor respecta întocmai cerințele legale în vigoare și vor asigura limitările corespunzătoare în ceea ce privește posibilitățile de intervenție asupra datelor primite, înscrise, preluate sau predate de către oricare persoană (terț sau angajat).

 

6,00 EUR / reclamație

Valabil pentru:
  • furnizori energie electrică
  • furnizori gaze naturale
  • furnizori utilităti
Conținut creat la data de: 17.12.2021
Ultima actualizare: 08.08.2022 13:34:31