Registratură

Serviciul include:

 1. clasificarea comunicărilor:
  1. în funcție de expeditor/destinatar (externe/interne, de la/către consumatori, de la/către autorități, etc.)
  2. în funcție de modalitatea de comunicare (email, fax, telefon, poștă, la sediu, chat, etc.)
 2. stocarea mesajului în forma originală (scris, audio, video, etc.)
 3. încadrarea în categoriile de lucru corespunzătoare conținutului comunicării, inclusiv separarea conținutului în mai multe categorii atunci când este cazul
 4. alocarea numerelor de înregistrare corespunzătoare fiecărei categorii.
 5. transferul informațiilor către persoanele desemnate să compună răspunsul corespunzător mesajului înregistrat
 6. avertizarea cu privire la expirarea termenului legal de răspuns (cu o zi calendaristică înainte de ultima zi a răspunsului)
 7. transferul răspunsului final către terța parte

Atunci când categoria în care se face încadrarea unui mesaj sau a unei părți a acestuia permite un răspuns predefinit, se generează răspunsul predefinit, personalizat cu datele solicitantului.

Răspunsurile predefinite se preiau din secțiunea publică "Întrebări frecvente" sau din secțiunea privată "Răspunsuri frecvente" accesibile furnizorului în platforma ClickSiGata

Suplimentar acestui serviciu

- putem asigura verificarea textului din punct de vedere gramatical, al corecției cuvintelor greșite, etc.

Stocarea formei originale a solicitărilor se va face contracost conform ofertei de stocare a datelor

2,00 RON / minut de lucru

Valabil pentru:
 • furnizori energie
 • furnizori de gaze
 • furnizori utilităăți

Prin minut de lucru se va înțelege durata de timp exprimată în minute necesară citirii textului (200 cuvinte/minut), audierii fișierelor audio, vizionării fișierului video, transcrierii mesajelor audio/video, separării textului în elemente corespunzătoare categoriilor definite de furnizor, alocarea numerelor de înregistrare corespunzătoare categoriilor în care se încadrează mesajul în totalitate sau parțial, verificarea textului (dacă este solicitată explicit)

Conținut creat la data de: 18.12.2021
Ultima actualizare: 08.08.2022 13:34:56