Creare, optimizare și actualizare a procedurilor interne corespunzătoare serviciului de furnizare a energiei electrice către consumatorii finali

Serviciul cuprinde:

 1. analiza procedurilor existente și determinarea necesarului de proceduri care trebuie întocmit sau actualizat în funcție de modificările legislative apărute
 2. analiza fișelor de post și organigramelor existente în vederea integrării acestora cu procedurile interne corespunzătoare serviciului de furnizare
 3. compunerea procedurilor noi și actualizarea celor existente
 4. crearea logigramelor corespunzătoare proceselor de funcționare și circulație a documentelor
 5. determinarea necesarului de echipamente și sisteme informatice
 6. susținerea de videoconferințe cu personalul desemnat pentru prezentarea generală și specifică a procedurilor aprobate
 7. actualizarea pe durata unui an calendaristic a procedurilor în funcție de modificările legislative apărute

Pentru executarea în bune condițiuni a serviciului, furnizorul va pune la dispoziția noastră:

 • organigramele existente în cadrul serviciului de furnizare
 • fișele de post ale angajaților implicați în serviciul de furnizare
 • procedurile ISO 9001 care implică alocarea numerelor de înregistrare a documentelor intrate și/sau ieșite din societate
 • informații suplimentare legate de modalitățile de lucru existente în cadrul sau cu referire la serviciul de furnizare.
 • alte informații considerate necesare pentru întocmirea documentației

Spre exemplificare, procedurile care vor fi prezentate vor include, fără a se limita la, următoarele:

Fisa procesului Procesul comercial
Procedura Contractarea furnizării energiei electrice si relația furnizorului cu consumatorii
Procedura Înregistrarea, gestionarea și rezolvarea cererilor și reclamațiilor consumatorilor
Procedura Realizarea și urmărirea indicatorilor de performanță pentru serviciul de furnizare a energiei electrice
Procedura Facturarea consumatorilor și tratarea reclamațiilor referitoare la facturi
Procedura Preluarea solicitărilor pentru racordarea la RED și pentru eliberarea avizelor de amplasament
Procedura Medierea neînțelegerilor apărute la încheierea contractelor de furnizare
Procedura Metodologia de facturare a cantităților recuperate pentru contoare defecte
Procedura Achiziția serviciilor de rețea și procedura de decontare a serviciului de distribuție pentru clienți rău platnici
Procedura Creanțe, eșalonări, constituire garanții
Procedura Actualizarea și rezilierea contractelor pentru serviciul de distribuție
Procedura Achiziția energiei electrice si gestionarea contractelor de vânzare cumpărare pentru achiziția de energie electrică
Procedura Tranzacționarea energiei electrice pe piața zilei următoare și pe piața de echilibrare
Procedura Prognoza energiei electrice și stabilirea valorii pentru marja de dezechilibrare inclusă în preț
Fisa procesului Derularea relației cu autoritățile
Procedura Derularea relației cu ANRE și ANPC
Procedura Analiza și soluționarea proceselor verbale de constatare și sancționare a contravențiilor ANRE; ANPC-Furnizor

În funcție de cerințele și detaliile organizatorice ale furnizorului numărul de proceduri și procese poate să difere.

Termenul de realizare estimat pentru prezentarea tuturor procedurilor este de 3 (trei) luni de la data semnării contractului.

Acest termen poate fi modificat în funcție de starea de fapt existentă în orice moment în cadrul furnizorului, sau de modificările solicitate de furnizor prin modificarea organigramelor, fișelor de post sau procedurilor ISO 9001.

Toate documentele se livrează în format electronic, prin email.

NEGOCIABIL EUR / set complet

Valabil pentru:
 • furnizor energie electrică
 • furnizor gaze naturale
 • furnizor utilități
Conținut creat la data de: 17.12.2021
Ultima actualizare: 17.12.2021 14:28:23