Lista serviciilor si preturilor

Pentru consumatori casnici / persoane fizice

Produs / serviciu Pret NOTA
Gestionare reclamatie 11,00 EURO/reclamatie/POD Pretul se aplica pentru fiecare reclamatie si fiecare POD inclus in reclamatie

Pentru consumatori non-casnici / persoane juridice

Produs / serviciu Pret NOTA
Gestionare reclamatie 33,00 EURO/reclamatie/POD Pretul se aplica pentru fiecare reclamatie si fiecare POD inclus in reclamatie
Reprezentare permanenta plata lunara 110,00 EURO/luna/10 POD Pretul se aplica pentru un numar de maxim POD-uri aflate in utilizare, indiferent de numarul de situatii care trebuie gestionat. Pentru mai mult de 10 POD-uri (energie si/sau gaze) pretul se vor adauga cate 5,50 EURO/POD
Reprezentare permanenta plata anuala 1100,00 EURO/an/10 POD 2 luni gratuit fata de cazul platii lunare

Pentru furnizorii de energie si/sau gaze naturale

Produs / serviciu Pret NOTA
Gestionare reclamatie individuala 220,00 EURO/reclamatie include si comunicarea cu operatorul de retea daca este cazul
Gestionare simpla a reclamatiilor 550,00 EURO/luna - include maxim 30 de reclamatii include si comunicarea cu operatorul de retea daca este cazul
Gestionare completa reclamatii consumatoori 2200,00 EURO/luna - include maxim 100 de reclamatii include si call center si comunicarile cu operatorul de retea
Reprezentare permanenta in raport cu operatorii de retea CONCESIONARI 250,00 EURO/luna/operator retea include gestionarea completa a comunicarilor si documentelor cu operatorii de retea. Contractul se va incheia pentru minim 12 luni.
Reprezentare permanenta in raport cu operatorii de retele inchise 50,00 EURO/luna/operator retea include gestionarea completa a comunicarilor si documentelor cu operatorii de retea. Contractul se va incheia pentru minim 12 luni.

Modalitățile de plată oferite

Ordin de plată/Internet banking

Efectuați plata sumei înscrise pe factură către contul:

IBAN: RO06BTRLRONCRT00J3715202

Banca Transilvania SA

Depunere numerar la ghișeul băncii

Prezentați la ghișeul oricărei agenții a Băncii Transilvania, factura emisă și cartea dvs. de identitate. Suma înscrisă ca total de plată pe factură se va depune in contul IBAN: RO06BTRLRONCRT00J3715202, specificând la explicație: factura seria și numărul.

Plata cu cardul

Pe factura în format electronic și în emailul care are atașată factura dvs. veți găsi link-urile care vă vor permite efectuarea plății cu cardul a sumei corespunzatoare totalului de plată. Plățile se vor gestiona de către procesatorii de carduri menționati în email:

  • PayPal Acceptance Mark
  • Plati Online E-Commerce banner
    Se poate efectua plata online cu cardul personal sau al firmei dumneavoastră, în condiții de siguranță deplină. Cardurile acceptate la plată sunt cele emise sub siglele VISA (Classic și Electron) și MASTERCARD (inclusiv Maestro, dacă au cod CVV2/CVC2).
    Nu este perceput niciun comision suplimentar pentru tranzacții.
    Procesarea datelor de card se face în mod exclusiv pe serverele PlatiOnline.
    Siguranța informațiilor dvs. este garantată de faptul că PlatiOnline nu stochează datele confidențiale ale cardului dvs, ci le trimite criptat pe o conexiune securizată către banca procesatoare. În acest fel informațiile dvs. sunt în sigurantă. Pentru plata cu cardul in cazul PlatiOnline tranzactia va apărea pe extrasul dvs. de cont cu numele IML CONSULTING SRL

Termeni și condiții pentru restituirea sumelor

TOATE RESTITUIRILE SE FAC, FĂRĂ EXCEPȚIE, PRIN TRANSFER BANCAR îN CONTUL CONSUMATORULUI, SPECIFICAT EXPLICIT DE CONSUMATOR. NU SE ACCEPTĂ TRANSFERUL SUMELOR RESTITUITE CĂTRE CONTURILOR ALTOR PERSOANE FIZICE ȘI/SAU JURIDICE. CONSUMATORUL ESTE SINGURUL REPONSABIL PENTRU CORECTITUDINEA INFORMAȚIILOR BANCARE PE CARE LE PUNE LA DISPOZIȚIE ÎN VEDEREA EFECTUĂRII TRANSFERULUI.

În cazul gestionării reclamațiilor unui consumator

Consumatorul este în deplin drept să își primească integral banii achitați pentru plata unui serviciu pentru care a încheiat un contract de prestații servicii care nu a fost executat de către IML Consulting SRL.

Prin neexecutarea contractului de prestații servicii se va înțelege netrasmiterea reclamației consumatorului către furnizorul de energie, operatorul de rețea. Compunerea reclamației și transmiterea acesteia către consumator, în vederea aprobării conținutului, reprezintă dovada că IML Consulting SRL a început executarea contractului.

În cazul în care consumatorul aduce obiecțiuni scrise față de conținutul reclamației, IML Consulting SRL va reface conținutul corespunzător cerinței scrise a consumatorului. în cazul în care IML Consulting SRL apreciză cerințele consumatorului ca fiind nejustificate sau imposibil de obținut, va restitui consumatorului suma achitată de acesta, din care se vor reține costurile suportate de IML Consulting SRL, corespunzătoare comisioanelor bancare de transfer atât pentru primirea cât și pentru trimiterea banilor.

În cazul în care consumatorul acceptă conținutul reclamației prezentat de IML Consulting SRL, contractul se va considera îndeplinit în proporție de 90%. Dacă după transmiterea reclamației către furnizorul de enrgie, operatorul de rețea și (după caz) către autorități, consumatorul solicită restituirea sumelor plătite, acesta este în deplin drept să primească înapoi un procent de 10% din valoareea achitată. Din suma corespunzătoare acestui procent, IML Consulting SRL va reține contravaloarea costurilor corespunzătoare comisioanelor bancare suportate.

Contractul se consideră executat în totalitate după primirea răspunsurilor din partea furnizorului de energie, a operatorului de rețea sau (după caz) a autorităților către care s-a trimis reclamația.

Durata prestării serviciilor

Serviciile de gestionare a reclamațiilor se vor executa pe o perioadă de maxim 60 de zile calendaristice, numărate începând cu ziua bancară în care suma plătită este confirmată în extrasul de cont al IML Consulting SRL.

După scurgerea celor 60 de zile, consumatorul poate solicita pe orice cale legală restituirea sumelor achitate, prezentând dovezile clare penru susținerea solicitării. În cazul în care solicitarea de restituire a sumelor achitate se dovedește nejustificată, consumatorul pune în deplin drept IML Consulting SRL șă încaseze de la acesta toate costurile generate de solicitarea nejustificată a consumatorului.

Date de contact

CUI: 24533590
ONRC: J26/1728/2008
Sediu: ROMÂNIA, Jud.Mureș,
Sighișoara, 545400,
str.Mihai Viteazu, nr.3D
Telefon: 0373769796
Fax: 0365819879

Fiti informat

© Copyright 2008 - 2019 IML Consulting SRL - Toate drepturile rezervate

Pagina web afisata de 132 ori pentru 63 vizitatori unici