Încheiere contracte pentru consumatori

Serviciul include:

- primirea și verificarea documentelor necesare întocmirii unui contract de furnizare

- transmiterea cererii de încheiere a contractului de furnizare către furnizorul ales de consumator

- urmărirea transmiterii contractului de către furnizorul ales de consumator în termenul specificat de legislație

- semnarea contractului în numele și pe seama consumatorului, conform ofertei de preț acceptate de consumator

- semnarea notificării de schimbare a furnizorului (atunci când este cazul)

- urmărirea intrării în vigoare a contractului de furnizare în termenul legal, cel mai rapid cu putință

- urmărirea primirii indexului stabilit de operatorul de distribuție, pentru începerea contractului de furnizare

- notificarea operatorului de distribuție în cazul în care indexul primit nu este corespunzător situației de la adresa locului de consum

Costul serviciului:

Varianta A:

* 5 (cinci) lei fără TVA pentru fiecare loc de consum pentru care consumatorul a completat formularul online de la adresa https://www.reclamatii.info/cerere-incheiere-contract-furnizare

Varianta B:

* 10 (zece) lei fără TVA pentru fiecare loc de consum pentru care consumatorul solicită prelucrarea de către Reclamatii.Info a datelor extrase din documentele pe care ni le trimite consumatorul prin email la adresa vreaucontract@reclamatii.info (nu se completează de către consumator niciun fel de formular online)

Durata serviciului:

Începând cu data plătii și până la data la care se împlinesc 10 (zece) zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a contractului de furnizare semnat, dar nu mai mult de 50 (cincizeci) de zile calendaristice de la data efectuării plătii

Modalitatea de lucru:

1. Achitarea sumei corespunzătoare numărului de locuri de consum și modului de lucru dorit de dvs. Pe baza plăti efectuate de dvs. veți primi contractul de prestații servicii, mandatul de reprezentare, factura și dovada efectuării plătii.
Vedeți modelul contractului și al mandatului de reprezentare aici: https://www.reclamatii.info/model-contract-prestatii-servicii-incheiere-contracte/,
Selectați suma pe care o veți achita accesând: https://www.reclamatii.info/plata-servicii-incheiere-contract/

2. Efectuarea operațiilor stabilite în contract

3. Predarea raportului și documentelor către consumator

Modalitățile de plată:

1. Ordin de plată

2. Plata cu cardul

Conținut creat la data de: 13.12.2021
Ultima actualizare: 11.04.2024 12:19:41